فرم ثبت نام فراخوان مدیریت دانش

فراخوان

معاونت توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران در راستای پیاده سازی سامانه مدیریت دانش در نظر دارداز افراد علافه مند در زمینه های ذیل دعوت به همکاری نماید.

  • مدیریت دانش و انجمن های خبرگی
  • مدیریت دانش و خلاقیت
  • مدیریت دانش وآینده
  • مدیریت دانش و کشاورزی

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت مدیریت دانش میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

http://kmsystem.ir

مشخصات عمومیمتن بالا را در زیر وارد کنید