جزئیات خبر
9تیر 1399

07:43 - مدیر جهاد کشاورزی جویبار خبر داد

بکارگیری 25 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز جویبار

بکارگیری 25 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز جویبار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید