جزئیات خبر
26دی 1398

11:43 - باحضور رییس سازمان و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران برگزار شد؛

هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر

 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر
 • هفتمین جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید