جزئیات خبر
25دی 1398

11:08 - باحضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران

  • جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران
  • جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران
  • جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران
  • جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران
  • جلسه تخصیص اعتبار از محل بند "خ" ماده 33 برای تولیدکنندگان کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید