جزئیات خبر
25دی 1398

گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران

  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران
  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران
  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران
  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران
  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران
  • گزارش تصویری برگزاری جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید