جزئیات خبر
26دی 1398

07:15 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

کشت سیاه دانه برای اولین بار در گلوگاه/ کشت 20 هکتاری گیاهان دارویی

کشت سیاه دانه برای اولین بار در گلوگاه/ کشت 20 هکتاری گیاهان دارویی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید