جزئیات خبر
13آذر 1400

08:26 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

استمهال بدهی 2600 كشاورز خسارت ديده بابلی

استمهال بدهی 2600 كشاورز خسارت ديده بابلی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید