جزئیات خبر
13آذر 1400

10:51 - گزارش اختصاصی؛

تولیدکننده ای که کسب و کار شما را تضمین می کند/ با 100 متر مربع خانوار 4 نفره را اداره کنید/ هیچ فارغ التحصیل کشاورزی در شمال نباید بیکار باشد

تولیدکننده ای که کسب و کار شما را تضمین می کند/ با 100 متر مربع خانوار 4 نفره را اداره کنید/ هیچ فارغ التحصیل کشاورزی در شمال نباید بیکار باشد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید