آرشیو اخبار

اخبار

تولید 3100 تنی شیر و گوشت در فریدونکنار
5 میلیارد تسهیلات دامدارکارت به دامداران عباس آبادی پرداخت شد
36 میلیارد تسهیلات زراعت برنج در ساری پرداخت شد
پایش 150 فروشگاه محصولات کشاورزی در بهشهر/ 28 واحد متخلف به تعزیرات معرفی شدند
صدور 26 دامدارکارت برای دامداران فریدونکناری/ سه میلیارد تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شد
90 کارتن تخم مرغ تنظیم بازاری در نکا توزیع شد
شناسایی 41 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل
رتبه اول مازندران در صدور دامدارکارت/ 900 کارت صادر شد
 شخم و شیار زمستانه سبب کنترل آفت کرم ساقه خوار برنج می شود
39 مورد دامدار کارت در ساری صادر شد
صدور 84 دامدار کارت برای دامداران آملی/33 میلیارد تسهیلات پرداخت شد
965 واحد فروش محصولات کشاورزی در فریدونکنار پایش شد/معرفی 14 متخلف به تعزیرات حکومتی
150 هکتار از مزارع بابل به کشت نخود فرنگی اختصاص یافت
مهندسی نیروی انسانی براساس دانش، تجربه و کارایی/ فعالیت یک سوم نیروها در مراکز جهاد کشاورزی
169 دامدارکارت در بابل صادر شد/ پرداخت 40 میلیاردی تسهیلات