جزئیات خبر
9فروردین 1399

آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر

  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر
  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر
  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر
  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر
  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر
  • آبگرفتگی خزانه ها و زمین های شالیزاری در سیمرغ + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید