جزئیات خبر
20مهر 1398

10:30 - مدیر جهاد کشاورزی آمل

60 کیلومتر ایل راههای آمل مرمت و بازگشایی شد

60 کیلومتر ایل راههای آمل مرمت و بازگشایی شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید