جزئیات خبر
11تیر 1398

07:58 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

130 هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی سبز گستر زمین مرز تیرتاش گلوگاه واگذار شد

 130 هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی سبز گستر زمین مرز تیرتاش گلوگاه واگذار شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید