جزئیات خبر
11اردیبهشت 1398

14:17 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر

  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر
  • بازگشت 1700 متر مربع از زمینهای کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید