جزئیات خبر
27فروردین 1398

07:20 - مدیر جهاد کشاورزی آمل

2500 متر مربع از اراضی کشاورزی آمل به چرخه تولید بازگشت

2500 متر مربع از اراضی کشاورزی آمل به چرخه تولید بازگشت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید