جزئیات خبر
27فروردین 1398

07:32 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد:

اجرای 16 فقره حکم تخریب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی چالوس

اجرای 16 فقره حکم تخریب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی چالوس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید