جزئیات خبر
25فروردین 1398

07:12 - مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه خبر داد

ترمیم سردهنه ها و کانال های آبرسانی در سوادکوه

ترمیم سردهنه ها و کانال های آبرسانی در سوادکوه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید