جزئیات خبر
21فروردین 1398

07:44 - مدیر جهاد کشاورزی‌ سوادکوه‌شمالی خبر داد

بازگشایی و احیاء سردهنه کشاورزی خسارت دیده از سیل در سوادکوه‌شمالی

  • بازگشایی و احیاء سردهنه کشاورزی خسارت دیده از سیل در سوادکوه‌شمالی
  • بازگشایی و احیاء سردهنه کشاورزی خسارت دیده از سیل در سوادکوه‌شمالی
  • بازگشایی و احیاء سردهنه کشاورزی خسارت دیده از سیل در سوادکوه‌شمالی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید