جزئیات خبر
23اسفند 1397

12:01 - سخنگوی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر

  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر
  • انتصاب 2 مسوول مرکز جهاد کشاورزی در محمودآباد + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید