جزئیات خبر
23اسفند 1397

08:12 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر

  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر
  • احداث كانال ‌انتقال آب زراعی 2500 متری در قائم شهر + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید