جزئیات خبر
23اسفند 1397

07:21 - مدیر جهاد کشاورزی تنکابن خبر داد

بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر

 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر
 • بازدید مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی از سردهنه های زراعی آسیب دیده تنکابن + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید