جزئیات خبر
25اسفند 1397

07:11 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر

  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر
  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر
  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر
  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر
  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر
  • افزایش توانمندی زنان روستایی با اجرای طرح تولید سبزی سالم در باغچه های خانگی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید