جزئیات خبر
23بهمن 1397

07:28 - مدیر جهاد کشاورزی رامسر خبر داد

بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر

  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر
  • بازدیدمعاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی رامسر +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید