جزئیات خبر
21بهمن 1397

07:19 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد

افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر

 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از اولین واحد تولیدی مرغ سبز در غرب استان + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید