جزئیات خبر
22دی 1397

14:24 - مدیر جهاد کشاورزی جویبار خبر داد

تامین 50 درصد نیاز آبی بخش کشاورزی جویبار از طریق آببندان/ 2300 هکتار آببندان در جویبار

تامین 50 درصد نیاز آبی بخش کشاورزی جویبار از طریق آببندان/ 2300 هکتار آببندان در جویبار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید