جزئیات خبر
20دی 1397

13:38 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر

 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیر و همکاران هسته گزینش سازمان+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید