جزئیات خبر
17دی 1397

13:52 - محقق معاونت موسسه تحقیقات برج کشور تاکید کرد

لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر

  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر
  • لزوم ترویج مبارزه غیر شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید