جزئیات خبر
15آبان 1397

12:12 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر

  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر
  • حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) در قائم شهر+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید