جزئیات خبر
25مهر 1397

07:47 - مدیر جهاد کشاورزی نوشهر خبر داد

آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر

  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر
  • آغاز بکار اولین آزمایشگاه خاکشناسی در نوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید