جزئیات خبر
18مهر 1397

14:27 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع

  • 34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع
  • 34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع
  • 34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع
  • 34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع
  • 34 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد آزادسازی شد + تصویر قلع و قمع

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید