جزئیات خبر
18مهر 1397

11:11 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی و ستاد اربعین جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید