جزئیات خبر
18مهر 1397

08:47 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران خبر داد

انتصاب معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي مازندران

انتصاب معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید