جزئیات خبر
17مهر 1397

17:24 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر

  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه تهیه و تدوین سند توسعه بخش کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید