جزئیات خبر
26شهریور 1397

11:48 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد:

احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس

  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس
  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس
  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس
  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس
  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس
  • احداث حمام ضد کنه با بیش از 450 میلیون ریال اعتبار در چالوس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید