جزئیات خبر
20تیر 1397

11:54 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت خبر داد:

پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت

 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت
 • پیش بینی برداشت 14 تنی لوبیا در کلاردشت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید