جزئیات خبر
3بهمن 1396

07:35 - مدیر جهاد کشاورزی جویبار

2800 هکتار از باغ های جویبار به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

2800 هکتار از باغ های جویبار به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید