جزئیات خبر
27آبان 1396

09:45 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد

دامداران ضوابط بهداشتی را در پیشگیری بیماری واگیردار رعایت کنند/ دامداران به توصیه های دامپزشکی توجه کنند

دامداران ضوابط بهداشتی را در پیشگیری بیماری واگیردار رعایت کنند/ دامداران به توصیه های دامپزشکی توجه کنند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید