جزئیات خبر
25آبان 1396

11:32 - مقالات کشاورزی

امکان سنجی استفاده از آرد و سبوس برنج در تولید کلوچه فراسودمند در جهت فرآوری پسماندهای کشاورزی

امکان سنجی استفاده از آرد و سبوس برنج در تولید کلوچه فراسودمند در جهت فرآوری پسماندهای کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید