جزئیات خبر
25آبان 1396

08:49 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر

 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر
 • بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته در قائم شهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید