25 میلیارد تسهیلات پرورش ماهی در قفس در عباس آباد پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی ابوالحسنی گفت: تاکنون 18 طرح در زمینۀ احداث گلخانه گل و گیاهان زینتی، تولید گیاهچه ارکیده به روش کشت بافت و پرورش ماهی در قفس پس از بررسی های انجام شده و تأئید در کارگروه تخصصی شهرستانی و استانی برای دریافت 140 میلیارد و 990 میلیون ریال تسهیلات بند الف تبصره 18 از سامانۀ یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا) به بانک های عامل کشاورزی و پست بانک معرفی شدند.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد افزود: تاکنون 25 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات سامانه سیتا برای پروژه پرورش ماهی در قفس پرداخت شد.

چاپ محتويات