سطح زیر کشت دوم برنج در مازندران نصف شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، عزیزالله شهیدی فر که روز چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مازندران در ساری حضور یافت، افزود: سطح زیر کشت دوم برنج پارسال حدود 40 هزار هکتار بود که امسال به کمتر از 20 هزار هکتار رسیده است .


وی نقش رسانه ها را در آسیب زدایی از حوزه های مختلف مهم توصیف کرد و گفت: شاید اگر ورود جدی رسانه ها به موضوع کمبود آب در مازندران و ضرورت رعایت خط قرمزها برای کشت دوم در برخی از مناطق استان نبود، سطح زیر کشت دوم امسال افزایش هم می یافت .


رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران رویکرد این سازمان را حمایت از کشاورزان و هدایت آنان برای حفاظت از منافع بلندمدت دانست و تاکید کرد: البته جهاد کشاورزی برای کشت دوم برنج در مناطقی که روان آب وجود دارد مانند مناطقی غربی استان محدودیتی قایل نیست و آن را ترویج می کند.


وی افزود : وقتی که بخش زیادی از روان آب های استان هرز می رود، کشاورزان می توانند با هدایت آن به آببندان ها و ذخیره سازی، کشت دوم انجام دهند و محدودیت ما تنها برای برداشت آب های زیززمینی است . 


رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به این نکته که افراط و تفریط در کشت دوم برنج با استفاده از آب های زیر زمینی صدمه زیادی به منابع آبی استان می زند، در عین حال گفت: عمده کشت دوم برنج در حوزه آبریز هراز است که از آب سطحی موجود استفاده می شود.


وی به هرز رفتن آب سطحی رودخانه هراز در طول سال اشاره کرد و افزود: از آنجایی که مازندران نقش عمده ای در تامین برنج کشور دارد و همچنان نیاز به برنج وارداتی وجود دارد، کشت دوم برنج می تواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند به شرط این که به بحران آب دامن نزند .


شهیدی فر ضمن قدردانی از همراهی شالیکاران، نیاز مصرف شالی به آب در کشت دوم را نصف کشت اول دانست و گفت: علاوه بر این که دمای هوا در اواخر مرداد و شهریور کاهش می یابد که با تبخیر کمتر آب شالیزاری همراه است، مدت زمان رسیدگی و برداشت برنج از 90 روز کشت اول به 70 تا 75روز کاهش در کشت دوم کاهش می یابد.


وی بر ضرورت توجه ویژه به آببندان های استان تاکید کرد و افزود: منابع مصرفی آب بخش زیادی از شالیزارهای استان از آببندان هاست که لایروبی و مدیریت آن همواره مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در استان های شمالی است./ ایرنا

چاپ محتويات