توزیع 8 میلیون لیتر سوخت در بخش دامی ساری

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رضا پورفلاح گفت: در سال گذشته 8 میلیون و 300 هزار ليتر سوخت بین واحدهای مرغداری و دامداری شهرستان  ساری توزيع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: از این مقدار سوخت،  84 هزار لیتر نفت سفید و 38 هزار و 800 لیتر گازوییل در واحدهای دامداری و 128 هزار و 440 لیتر نفت سفید و 8 میلیون و 53 هزار لیتربین واحدهای مرغداری این شهرستان  توزیع شد.

پورفلاح تصریح کرد: یک میلیون و 570 هزار و 240  لیترسوخت در سه ماهه اول، 894 هزار و 500 لیتر در سه ماهه دوم، دو میلیون و 582 هزار و 200 لیتر در سه ماهه سوم و سه میلیون و 257 هزار و 700 لیتر در سه ماهه چهارم سال گذشته در بخش دامی شهرستان ساری توزیع شد.

وی درخاتمه تاکید کرد: همه بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت سوخت بایستی با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها و تائید واحد بهره برداری در سامانه تجارت آسان درخواست سوخت خود را ثبت کنند.

چاپ محتويات