خدمات

اخبار

گواهي استاندارد ماشين آلات و ادوات نوين 13021188102
پوشش ژئو ممبران استخرهای ذخیره آب 13021190106
تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی 13021190105
پروانه تأسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور 13021183102
مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور 13021182107
مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی 13021182106
مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار 13021182105
مجوز ایجاد مراکز تولید موادژنی13021182104
صدور معافیت های مالیاتی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت، معدن و تجارت 13021191102
مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 13021193100