اخبار معاونت ها و مدیریت ها

اخبار

تقدیر استاندار مازندران از مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران
فعالیت 19 بانک نشاء برنج در جویبار/ نشاء مکانیزه 3000 هکتاری
مبارزه با سپردار مرکبات از 12 خرداد بمدت سه هفته
90 میلیارد تسهیلات رونق تولید در سوادکوه شمالی جذب شد
 600 هکتار از شاليزارهای تنکابن نشاکاری شد
شروع برداشت هلو در آمل/پیش بینی تولید 7500 تنی هلو و شلیل
آغاز برداشت جو در میاندورود/ پیش بینی تولید 1400 تنی
135 تن کلزا از کشاورزان ساروی خریداری شد
تمدید بیمه محصولات باغی تا پایان خرداد
کشت 800 هکتاری سویا در گلوگاه