اخبار معاونت ها و مدیریت ها

اخبار

پیش بینی تولید 700 تن کاهو در گلوگاه
پرداخت 11 میلیاردی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در گلوگاه
تامین آب 53 درصد شالیزارهای جویبار از آببندان‌ها
2600 هکتار از شالیزارهای ساری شخم و شیار شد
 جهاد کشاورزی آماده انتقال دانش کشاورزی برای توسعه پایدار شهری است.
اولین خزانه گیری برنج در آمل/ شخم و شیار 10 هزار هکتاری شالیزارها
جوجه ریزی 770 هزار قطعه ای در مرغداریهای جویبار/پیش بینی تولید 1900 تنی
بیمه 850 هکتاری شالیزارهای نور/ تولید هشت درصد برنج استان در نور
تولید 7 درصد برنج مازندران در بابلسر/ شخم و شیار 16 درصدی شالیزارها
توزیع 55 تن بذر شالی بین کشاورزان آملی/ بیمه 800 هکتار شالیزارها